Na predlog Štaba za vanredne situacije, nakon pribavljenog mišljenja ZZJZ “Timok”-Zaječar i stručno-operativnog tima ŠVS, na teritoriji grada Zaječara  danas je proglašena vanredna situacija. Primena propisanih naredbi i mera i počinje od sutra, 18. jula u 06,00 sati, rekao je komandant Štaba za vanredne situacije grada Zaječara Boško Ničić.

Naredbom je obuhvaćeno sledeće :


​Na osnovu člana 9a Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID–19 (“Sl. glasnik RS”. br. 66/20, 93/20, 94/20 i 100/20) i člana 6. Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara („Sl. list grada Zaječara“, br. 15/19 i 17/19), Štab za vanredne situacije grada Zaječara na sednici održanoj 17. 07. 2020. godine, doneo je
N A R E D B U
​I Na teritoriji Grada Zaječara, usled proglašenja vanredne situacije zbog nastanka elementarne nepogode širenjem epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, primenjuju se sledeće posebne mere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti:

​1. Zabrana okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru više od pet lica, ako nije moguće obezbediti fizičku distancu od dva metra i odgovarajuće mere lične zaštite;
​2. U javnim parkovima i igralištima, kao i tokom vežbanja na otvorenom prostoru dozvoljeno je okupljanje do pet lica, uz odgovarajuće mere lične zaštite.
​O sprovođenju ove mere staraće se komunalna milicija i komunalna inspekcija.
​Prekršioci ove mere kazniće se u skladu sa Odlukom o komunalnoj inspekciji („Sl. list grada Zaječara“, br. 15/14 i 7/17 – dr. odluka) i rokom izvršenja od 5 minuta.
​3. U svim zatvorenim prostorima obavezno nošenje zaštitnih maski i poštovanje fizičke distance od dva metra.
​Na javnim mestima u zatvorenom prostoru, građani su dužni da, zbog sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, obavezno nose zaštitne maske i održavaju međusobno rastojanje od najmanje 1,5 metar između dva lica koja ne borave u istom domaćinstvu, odnosno na svaka 4 metra kvadratna može biti prisutno jedno lice.
​Na javnim mestima na otvorenom prostoru, ukoliko nije moguće održati rastojanje između dva lica od najmanje 1,5 metar (ispred prodavnica, kioska brze hrane, apoteka, na autobuskim, voznim i drugim stajalištima i sl.), nošenje zaštitnih maski je obavezno.
​Roditelji maloletne dece ili dece sa posebnim potrebama, odnosno njihovi staratelji dužni su da obezbede da deca nose zaštitnu masku u slučajevima iz stava 1. – 3. ove tačke.
​Nadležne službe javnih komunalnih preduzeća na teritoriji Grada Zaječara će u koordinaciji sa Štabom za vanredne situacije, na najfrekventnijim mestima okupljanja građana (u redovima), obeležiti linijama ili tačkama propisno rastojanje – distancu koje se mora poštovati.
​4. Zabrana organizovanja svečanosti, kao i organizovanja sportskih manifestacija sa publikom i drugih zabavnih manifestacija i proslava (sabora, vašara, svadbenih veselja, proslava krštenja, muzičkih i zabavnih manifestacija i drugih proslava i svečanosti).
​Zabrana iz prethodnog stava odnosi se i na stanove, privatna domaćinstva, dvorišta i sl. ukoliko istima prisustvuje više od 5 lica koji nisu članovi domaćinstva prijavljeni na adresi u kojoj se skup ili proslava organizuju.
​5. Ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, barova, objekata brze hrane, noćnih klubova i drugih) koji nemaju baštu, tako da ti objekti neće raditi od 21.00 do 06.00 časova narednog dana.
​Navedeno ograničenje iz prethodnog stava odnosi se i na ugostiteljske objekte koji posluju u okviru benzinskih stanica (pumpi), kao i na rad kladionica, kockarnica i drugih sličnih objekata.
​Ostaje na snazi zabrana rada noćnih klubova i dečijih igraonica na teritoriji Grada Zaječara.
​6. Ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata koji imaju baštu, tako da ti objekti neće pružati ugostiteljske usluge u zatvorenom delu objekta od 21.00 časa, a u otvorenom delu objekta (bašti) od 23.00 časa do 06.00 časova narednog dana.
​Vlasnici odnosno zakupci ugostiteljskih objekata iz prethodnog stava dužni su da, poštujući sve sanitarne preporuke i propisane mere, goste do 21.00 časa udalje iz zatvorenog dela objekta, a rad u otvorenom delu objekta (bašti), bez ikakvih muzičko – zabavnih programa nastave najkasnije do 23.00 časa.
​Ulazak gostiju u zatvoreni deo objekta, uz obavezno nošenje maski, dezinfekciju obuće i ruku, dozvoljen je u navedenom periodu samo radi korišćenja toaleta.
​7. Prilagođavanje rada ugostiteljskih objekata tako da za jednim stolom ne mogu sedeti više od dva lica, izuzev ako su u pitanju roditelji i maloletna deca ili lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu, uz obavezni razmak od dva metra između stolova.
​Osoblje ugostiteljskih objekata sve vreme mora nositi zaštitnu masku, dok gosti navedenih ugostiteljskih objekata mogu da skinu zaštitne maske samo dok sede za stolom, ali ih moraju nositi dok ulaze ili izlaze iz ugostiteljskog objekta ili idu u toalet ili druge prostorije istog.
​8. Ograničava se radno vreme pekara, kioska brze hrane i sličnih uslužnih radnji tako da ti objekti neće raditi od 23.00 časa do 06.00 časova narednog dana.
​9. Objekti koji nisu registrovani za okupljanje i pružanje ugostiteljskih usluga i kojima se ne mogu pronaći vlasnici, odnosno zakupci, a koji primaju goste, odmah od strane komunalne milicije i uz asistenciju pripradnika Policijske uprave Zaječar, zatvoriti, a zatečenim licima podneti prijavu nadležnom sanitarnom inspektoru za kršenje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. O radu ovakvih objekata po hitnom postupku obavestiti i nadležnu finansijsku inspekciju.
​10. Ograničava se radno vreme prodavnica, tržnih centara i drugih maloprodajnih objekata na teritoriji Grada Zaječara tako da ti objekti neće raditi od 21.00 časa do 06.00 časova narednog dana.
​U prodavnicama, tržnim centrima i drugim maloprodajnim objektima na teritoriji Grada Zaječara ograničen je istovremeni boravak lica-potrošača u istima i to tako što na 4 metra kvadratna korisne površine može boraviti jedno lice-potrošač, s tim da minimalna fizička distanca između potrošača međusobno i ostalih lica u objektima prodavnica, tržnih centara i drugih maloprodajnih objekata bude minimalno 1,5 metra.
​Osoblje prodavnica, tržnih centara i drugih maloprodajnih objekata mora nositi zaštitnu masku na propisan način sve vreme, kao i potrošači dok se nalaze u prodavnicama, tržnim centrima i drugim maloprodajnim objektima.

​Komunalna milicija će u roku od 48 sati od početka primene ove Naredbe obići sve maloprodajne objekte na teritoriji Grada Zaječara i dostaviti im obaveštenje o maksimalnom broju kupaca koji mogu istovremeno ući u maloprodajni objekat.
​11. Zabranjuje se maloprodajnim objektima (prodavnicama) u gradu i selima, prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića ukoliko se ista ispijaju ispred navedenih objekata i propisuje se obaveza vlasnika ili zakupaca objekata ili radnika istih da, ukoliko i pored upozorenja o navedenoj zabrani lica ne postupe po upozorenju, neodložno pozovu komunalnu miliciju ili sanitarnog inspektora.
​12. Puna primena svih preventivnih mera u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
​Preporučuje se Predškolskoj ustanovi „Đulići“ da, dok traje nepovoljna epidemiološka situacija širenja zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji Grada Zaječara, vrši prvenstveno prijem dece čija su oba roditelja ili staratelja, odnosno onaj roditelj ili staratelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo radno angažovana.
​Nalaže se Predškolskoj ustanovi „Đulići“ da obezbedi da uslugu boravka (smeštaja) dece u vrtiće ne plaćaju oni roditelji čija deca ne koriste navedenu uslugu dok traje vanredna situacija na teritoriji Grada Zaječara.
​Nalaže se Predškolskoj ustanovi „Đulići“ da se zaključno sa 31. 08. 2020. god. raskinu ugovori sa svim roditeljima dece koja koriste uslugu boravka (smeštaja) u vrtiće, odnosno zaključe Anekse ugovora počev od 01. 09. 2020. god. u kojim odredbama ugovora će biti regulisane ovakve i slične situacije.
​13. U osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim ustanovama odložiti okupljanja, a prijemne i druge ispite organizovati uz primenu svih mera lične zaštite (fizička distanca od dva metra, obavezno nošenje maske i/ili vizira i rukavica).
​14. U javnom drumskom prevozu, taksi prevozu i železničkom prevozu putnika vozači, putnici i ovlašćena lica prevoznika (kondukteri) sve vreme trajanja vožnje obavezni su da nose zaštitne maske, uz redovno provetravanje i dezinfekciju vozila.

​Roditelji maloletne dece ili dece sa posebnim potrebama, odnosno njihovi staratelji dužni su da obezbede da deca nose zaštitnu masku u slučajevima iz stava 1. ove tačke.

​Kontrolu sprovođenja ove mere vršiće komunalna milicija i nadležna inspekcija, a na osnovu sačinjenog zapisnika na licu mesta.

​Eventualne prijave zbog nepoštovanja mera iz ove tačke radi procesuiranja dostavljati nadležnoj sanitarnoj inspekciji.

​15. Zabrana korišćenja otvorenih i zatvorenih bazena, spa i velnes centara i javnih kupališta.

​16. Sprovođenje propisanih mera zaštite u verskim objektima i prilikom vršenja verskih obreda i službe u istima.

​17. Sprovođenje mera zaštite u kozmetičkim, frizerskim salonima, salonima lepote, fitnes centrima i teretanama (maske i rukavice).

​18. Nalaže se JKP „Higijena“ Zaječar da poštuje sve ranije propisane mere Štaba za vanredne situacije koje se odnose na rad zelenih pijaca i Halu sireva.

​Prodavci na zelenim pijacama i u Hali sireva, radnici, kao i kupci moraju nositi zaštitne maske na propisan način, sve vreme boravka na prostoru pijaca i Hale sireva.

​Nalaže se JKP „Higijena“ Zaječar da udalji sa zelenih pijaca i iz Hale sireva prodavce odnosno zakupce tezgi koji na propisan način ne nose zaštitne maske.

​Nalaže se JKP „Higijena“ Zaječar da svakodnevno vrše čišćenje i dezinfekciju zelenih pijaca i Hale sireva.

​U slučaju nepoštovanja odredbi iz ove tačke Naredbe, Štab za vanredne situacije će doneti odluku o zatvaranju zelenih pijaca i Hale sireva.

​Kontrolu primene mera iz ove tačke vrši komunalna milicija i komunalna inspekcija u saradnji sa nadležnom sanitarnom inspekcijom.

​19. Česta, a najmanje dva puta nedeljno, dezinfekcija svih javnih objekata (o sprovođenju ove mere staraće se JKP „Higijena“ Zaječar, JKP „Vodovod“ Zaječar, JKSP „Zaječar“ Zaječar, JKP „Timok-održavanje“ Zaječar i Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar).

​20. Dezinfekcija najmanje jedanput dnevno zajedničkih prostorija u stambenim zgradama – o sprovođenju ove mere staraće se upravnici stambenih zajednica (zgrada).

​21. Što češće pranje ulica i javnih površina uz upotrebu dezinfekcionih sredstava (o sprovođenju ove mere staraće se JKP „Higijena“ Zaječar, JKP „Vodovod“ Zaječar, JKSP „Zaječar“ Zaječar, JKP „Timok-održavanje“ Zaječar i Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar).

​II Vlada može, posebnom odlukom, izmeniti mere iz stava 1. ove Naredbe, odnosno odrediti druge posebne mere zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID–19, uslove, način sprovođenja i izvršioce, ako to nalažu posebne okolnosti.

​III Sprovođenje mera zaštite iz ove Naredbe, u skladu sa zakonom utvrđenim ovlašćenjima, obezbeđuju, koordiniraju i nadziru Gradonačelnik Grada Zaječara preko nadležnih gradskih organa i službi, Štab za vanredne situacije Grada Zaječara, sanitarna inspekcija i drugi zakonom određeni inspekcijski organi i Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar.

​IV Svako nepoštovanje mera utvrđenih ovom Naredbom povlači prekršajnu odgovornost fizičkog odnosno pravnog lica, u skladu sa zakonom, Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID – 19 („Sl. glasnik RS“, br. 66/20, 93/20, 94/20 i 100/20) i podzakonskim propisima.
​Novčanom kaznom od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje krši meru obaveznog nošenja zaštitne maske u javnom prevozu ili u zatvorenom prostoru, u skladu sa Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID – 19.

​V Utvrđene mere ovom Naredbom primenjuju se od dana stupanja na snagu Odluke o proglašenju vanredne situacije na teritoriji Grada Zaječara i primenjuju se do ukidanja vanredne situacije na teritoriji Grada Zaječara.

​VI Za sve što nije regulisano ovom Naredbom primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona, Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID – 19 i drugih podzakonskih akata.

​VII Danom početka primene ove Naredbe prestaje da se primenjuje Naredba Štaba za vanredne situacije Grada Zaječara koja je objavljena u „Službenom listu Grada Zaječara“, br. 40/2020.

​VIII Ovu Naredbu objaviti u „Službenom listu grada Zaječara“ i na internet prezentaciji grada Zaječara.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *