U Zaječaru je danas održana sednica Štaba za vanredne situacije, na kojoj su donete nove mere, u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom.

N A R E D B A
1. Svako je obavezan da koristi zaštitnu masku u zatvorenom prostoru i da to čini na potpuno ispravan način uz održavanje minimalne distance od 2 metra.

2. U javnom prevozu obavezno je korišćenje zaštitne maske. Zabranjuje se ulazak u vozilo licima koja nemaju propisno postavljenu zaštitnu masku. Vozač ili ovlašćeno lice prevoznika (kondukter) ne sme primiti lice u vozilo javnog prevoza koje ne nosi na propisan način zaštitnu masku. Prevoznik je dužan da vrši redovno provetravanje i dezinfekciju vozila. Vozači i putnici taksi vozila moraju koristiti zaštitnu masku. Vozač ne sme primiti lice u taksi vozilo koje ne nosi na propisan način zaštitnu masku. Vozač je dužan da redovno provetrava i dezinfikuje vozilo, a posebno one elemente vozila sa kojima je putnik u kontaktu.
Vozači i putnici u javnom i taksi prevozu su obavezni da sve vreme trajanja vožnje na propisan način nose zaštitne maske.
Vozači ili ovlašćena lica prevoznika (kondukteri) iz ove tačke dužni su da udalje iz vozila javnog i taksi prevoza lica – putnike koji u toku vožnje ne nose na propisan način zaštitne maske.

3. Radi sprečavanja širenja zarazne bolesti Covid-19, ZABRANJUJU se javna okupljanja na teritoriji Grada Zaječara na javnim mestima u zatvorenom prostoru (kafane, restorani, barovi, sale za organizovana slavlja, Domovi kultura, sportski i drugi zatvoreni objekti pogodni za prijem većeg broja lica) kada se istovremeno okuplja više od 100 lica.
Za vreme dozvoljenog okupljanja u zatvorenom prostoru moraju biti primenjene sve preventivne mere koje se odnose na dezinfekciju, sanitarno – tehničke i higijenske uslove uz poštovanje minimalne distance između lica od 2 metra.

Na ulazu u zatvoreni prostor obavezno je postavljanje dezinfekcione barijere sa odgovarajućim dezinfekcionim sredstvom. Za vreme dozvoljenog okupljanja u zatvorenom prostoru, svako je obavezan da koristi zaštitnu masku i da to čini na ispravan način, pokrivajući u potpunosti nos i usta.

4. OGRANIČAVA SE okupljanje na otvorenom prostoru na maksimalno 200 osoba.
Ograničenje okupljanja na otvorenom prostoru iz prethonog stava ove tačke ne odnosi se na ugostiteljske objekte koji imaju postavljene letnje bašte i ugostiteljske objekte koji za obavljanje svoje registrovane delatnosti koriste otvoreni prostor.
Prilikom okupljanja ljudi na otvorenom prostoru obavezna je preventivna mera fizičke distance – udaljenost od minimum 2 metra.

5. ZABRANJUJE SE održavanje svadbenih veselja, proslava krštenja i drugih proslava i svečanosti, kao i muzičkih, zabavnih i drugih manifestacija u ugostiteljskim i sličnim objektima.

ZABRANJUJE SE organizovanje sportskih i drugih zabavnih manifestacija (sabora, vašara i sl.).
6. ZABRANJUJE SE rad noćnih klubova dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti Covid-19 na teritoriji Republike Srbije, kao i rad dečijih igraonica do donošenja mere dozvole rada punog kapaciteta predškolskih ustanova.

7. Radno vreme ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, barova, kladionica, objekata brze hrane i drugih ugostiteljskih objekata) na teritoriji Grada Zaječara može biti od 07.00 do najkasnije 23,00 časa u toku dana, do kada su gosti dužni da napuste objekat, a vlasnici objekata da objekat zatvore.
Navedeno radno vreme ugostiteljskih objekata iz prethodnog stava odnosi se kako na radne dane tako i na dane vikenda, uz obaveznu primenu svih preventivnih mera koje se odnose na dezinfekciju, sanitarno – tehničke i higijenske uslove kao i fizičke distance – udaljenosti od najmanje 2 metra.
U ugostiteljskom objektu zatvorenog tipa (restoranima, kafićima, barovima, kladionicama, objektima brze hrane i drugim ugostiteljskim objektima), kao i u ugostiteljskim objektima koji imaju postavljene letnje bašte (u delu otvorenog prostora) na teritoriji Grada Zaječara, broj gostiju se ograničava na minimalno 2 metra kvadratna površine po gostu, a do maksimalno 100 gostiju, uz zabranu propisanu tačkom 5. stav 1. ove Naredbe.
Osoblje ugostiteljskih objekata iz ove tačke sve vreme mora nositi zaštitnu masku, dok gosti navedenih ugostiteljskih objekata mogu da skinu zaštitne maske samo dok sede za stolom, ali ih moraju nositi dok ulaze ili izlaze iz ugostiteljskog objekta ili idu u toalet istog.

8. U prodavnicama, tržnim centrima i drugim maloprodajnim objektima na teritoriji Grada Zaječara ograničen je istovremeni boravak lica-potrošača u istima i to tako što na 6 metra kvadratna korisne površine može boraviti jedno lice-potrošač, s tim da minimalna fizička distanca između potrošača međusobno i ostalih lica u objektima prodavnica, tržnih centara i drugih maloprodajnih objekata bude minimalno 2 metra. Osoblje prodavnica, tržnih centara i drugih maloprodajnih objekata mora nositi zaštitnu masku na propisan način sve vreme, kao i potrošači dok se nalaze u prodavnicama, tržnim centrima i drugim maloprodajnim objektima.
Komunalna milicija će u roku od 48 sati od početka primene ove Naredbe obići sve maloprodajne objekte na teritoriji Grada Zaječara i dostaviti im obaveštenje o maksimalnom broju kupaca koji mogu istovremeno ući u maloprodajni objekat.

9. Kozmetički saloni, frizerski saloni, saloni lepote, fitnes centri i teretane ostaju otvorene. Rad navedenih objekata organizovati uz poštovanje svih preventivnih mera, dezinfekcionih, sanitarno – tehničkih i higijenskih uslova (obavezno nošenje maski, distanca, dezinfekcija ruku i prostorija, dezinfekcione barijere sa odgovarajućim dezinfekcionim sredstvom, itd.).

10. Nalaže se JKP „Higijena“ Zaječar da poštuje sve ranije propisane mere Štaba za vanredne situacije koje se odnose na rad zelenih pijaca i Halu sireva.

Prodavci na zelenim pijacama i u Hali sireva, radnici, kao i kupci moraju nositi zaštitne maske na propisan način.
Nalaže se JKP „Higijena“ Zaječar da udalji sa zelenih pijaca i iz Hale sireva prodavce odnosno zakupce tezgi koji na propisan način ne nose zaštitne maske.

Nalaže se JKP „Higijena“ Zaječar da svakodnevno vrše čišćenje i dezinfekciju zelenih pijaca i Hale sireva.
U slučaju nepoštovanja odredbi iz ove tačke Naredbe, Štab za vanredne situacije će doneti odluku o zatvaranju zelenih pijaca i Hale sireva.

11. U Predškolskoj ustanovi „Đulići“ povećanje broja prijema dece vršiće se prema kriterijumima, uslovima i merama zaštite određenim u Elaboratu o postepenom (faznom) prijemu upisane dece PU „Đulići“ Zaječar dostavljenog Štabu za vanredne situacije dana 02.06.2020.g. i sačinjenog na osnovu sagledavanja ukupne epidemiološke, privredne i društvene situacije na teritoriji Grada Zaječara, a ubuduće prema postepenom (faznom) prijemu na osnovu preporuka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS. Elaborat o postepenom (faznom) prijemu uspisane dece PU „Đulići“ Zaječar od 02.06.2020.g. predstavlja sastavni deo ove Naredbe i kao takav je objavljen na sajtu Grada Zaječara.
Preporučuje se Predškolskoj ustanovi „Đulići“ da, dok traje nepovoljna epidemiološka situacija širenja zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji Grada Zaječara, vrši prvenstveno prijem dece čija su oba roditelja ili staratelja, odnosno onaj roditelj ili staratelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo radno angažovana.
Do stvaranja povoljnije epidemiološke situacije u sprečavanju širenja zarazne bolesti
Covid – 19 na teritoriji Grada Zaječara, odlaže se korišćenje godišnjih odmora za zaposlene u Predškolskoj ustanovi „Đulići“.

12. Nalaže se JKP „Higijena“ Zaječar, JKP „Vodovod“ Zaječar, JKSP „Zaječar“ Zaječar, JKP „Timok-održavanje“ Zaječar i Zavodu za javno zdravlje „Timok“ Zaječar da izvrše dezinfekciju svih površina, kako u zatvorenom prostoru tako i na otvorenom, koje nisu direktno izložene UV zračenju, a gde se okuplja veći broj ljudi na celoj teritoriji Grada Zaječara.

13. U obrazovnim ustanovama (školskim i visokoobrazovnim) odložiti sve skupove i svečanosti, a prijemne i druge ispite, kao i upisne postupke organizovati uz primenu svih mera zaštite (maska, distanca, dezinfekcija ruku i prostorija i dezinfekciona barijera sa odgovarajućim dezinfekcionim sredstvom, itd).

14. NAREĐUJE SE upravnicima stambenih zajednica (zgrada) da redovno vrše dezinfekciju javnih prostora u zgradama (zajedničkih prostorija, hodnika i gelendera).
NAREĐUJE SE upravnicima da na ulazu u stambenu jedinicu postave dezinfekcionu barijeru (sunđer ili sl.) natopljenu odgovarajućim dezinfekcionim sredstvom.

15. O sprovođenju ove Naredbe staraće se komunalna milicija Gradske uprave grada Zaječara, sanitarna inspekcija, inspekcijski i drugi zakonom određeni nadležni organi. Svako nepoštovanje mera utvrđenih ovom Naredbom povlači prekršajnu odgovornost fizičkog odnosno pravnog lica, u skladu sa zakonom, Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID – 19 („Sl. glasnik RS“, br. 66/20, 93/20 i 94/20) i podzakonskim propisima.
Novčanom kaznom od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje krši meru obaveznog nošenja zaštitne maske u javnom prevozu ili u zatvorenom prostoru, u skladu sa Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID – 19.

16. Utvrđene mere ovom Naredbom primenjuju se odmah nakon usvajanja i važe do 20. jula 2020. godine.
Nakon isteka roka važenja ove Naredbe, Štab za vanredne situacije Grada Zaječara razmatraće nove mere u skladu sa tadašnjom epidemiološkom situacijom u sprečavanju širenja zarazne bolesti Covid-19 na teritoriji Grada Zaječara i u skladu sa navedenom epidemiološkom situacijom razmatraće eventualno predlaganje proglašenja vanredne situacije.

17. Početkom primene ove Naredbe prestaje da se primenjuje Naredba Štaba za vanredne situacije Grada Zaječara koja je objavljena u „Službenom listu Grada Zaječara“, br. 39/2020.

18. Ovu Naredbu objaviti u „Službenom listu grada Zaječara“ i na internet prezentaciji grada Zaječara.

Foto: zajecar.info

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *